วัดพนัญเชิงวรวิหาร : Wat Phananchoeng

วัดพนัญเชิงวรวิหาร : Wat Phananchoeng พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา

วัดพนัญเชิงวรวิหารเป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนาน สร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา และไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง มีชื่อเสียงมากเรื่องหลวงพ่อโต พระพุทธรูปขนาใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา หน้าตักกว้าง 20 เมตรเศษ สูง 19 เมตร เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย เคยได้รับความเสียหายในสมัยเสียกรุง แต่ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอด จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2497 ได้โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะใหม่หมดทั้งองค์ และพระราชทานนามใหม่ว่าพระพุทธไตรรัตนนายก หรือที่รู้จักกันในหมู่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายจีนว่าหลวงพ่อซำปอกงหรือเจ้าพ่อซำปอกง พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความเคารพนับถือมาช้านาน มาวัดนี้ไม่ต้องแปลกใจถ้าพบเจอผู้คนจำนวนมากที่ไหลเวียนมานมัสการหลวงพ่อโตกันอย่างเนืองแน่น

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ