วัดใหญ่ชัยมงคล : Wat Yai Chai-mongkol

วัดใหญ่ชัยมงคล : Wat Yai Chai-mongkol พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา

วัดใหญ่ชัยมงคลเดิมชื่อวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าไท ตั้งอยู่ในเกาะพระนครทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ จุดเด่นของวัดได้แก่พระเจดีย์ชัยมงคล พระเจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังจากได้รับชัยชนะจากการทำยุทธหัตถี และมีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ภายในพระเดีย์ พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคลอันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สร้างด้วยหินทรายตลอดทั้งองค์ ส่วนที่เป็นจีวรถูกลงรักปิดทองประดับแก้ว นอกจากนี้แล้ว ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2544 มีคนนำเอารูปปั้นไก่ไปถวายเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบวชชีพราหมณ์และอบรมปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ