วัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์) : Wat Uposatharam

วัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์) : Wat Uposatharam เมืองอุทัยธานี, อุทัยธานี

วัดอุโปสถาราม เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมลำน้ำสะแกกรัง จากตลาดสดเทศบาล มีสะพานข้ามแม่น้ำไปยังวัด ภายในวัดมี จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ และวิหาร เป็นภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในโบสถ์เป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานฝีมือประณีตมาก นอกจากนี้ยังมี มณฑปแปดเหลี่ยม ที่สร้างโดยหลวงพิทักษ์ภาษา เมื่อปี พ.ศ. 2442 เพื่อถวายแด่พระสุนทรมุนี หรือพระครูอุไททิศธรรม ซึ่งเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดและเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีในช่วงรัชกาลที่ 5 ด้วยความที่วัดมีทัศนียภาพและประวัติที่น่าสนใจทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวกัน ที่ตั้ง อยู่ริมแม่น้ำสะแกกรังฝั่งตรงข้ามกับตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ