ถ้ำหุบป่าตาด : Hubpatad Cave

ถ้ำหุบป่าตาด : Hubpatad Cave ลานสัก, อุทัยธานี

ป่าที่มีทางเดินเข้าเป็นถ้ำที่มืดสนิทเมื่อเดินสุดทางเข้าจะพบป่าตาด ที่จะทำให้ความรู้สึกเหมือนว่าได้มาอยู่ในโลกยุคดึกดำบรรพ์ เพราะนอกจากต้นตาดแล้วที่นี่ยังพบไม้หายากพันธุ์อื่นๆมากมายเช่น เต่าร้าง เปล้า คัดค้าวเล็ก เป็นต้น ในบริเวณหุบเขานี้มีลักษณะคล้ายป่าดงดิบและยังมีความชุ่มชื้นสูง แสงจะส่องถึงพื้นได้เฉพาะตอนเที่ยงวันเพราะมีเขาหินปูนสูงชันล้อมรอบ มีความร่มรื่นเหมาะแก่การเดินชมธรรมชาติ สวยงามมาก ขอบอกๆ ที่ตั้ง ตำบลทุ่งนางาม เข้าทางเดียวกับกับเขาปลาร้า อยู่ก่อนถึงเขาปลาร้าประมาณ 1 กิโลเมตร ติดต่อ 056-989128 การเดินทาง จากจังหวัดอุทัยธานี ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 333 ผ่านอำเภอหนองฉาง จากนั้นต่อด้วยทางหมายเลข 3438 ทางไปอำเภอลานสักอีก 21.5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตามทางลาดยางอีก 6 กิโลเมตร ก็จะถึงหุบป่าตาด ซึ่งเป็นทางเดียวกับทางไปเขาปลาร้า แต่อยู่ก่อนถึงเขาปลาร้าประมาณ 1 กิโลเมตร

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ