พระมหาธาตุเจดีย์ นภเมทนีดล - นภพลภูมิสิริ : Phramahathat Napamathanidol & Phramahathat Napaphol Bhumisiri

พระมหาธาตุเจดีย์ นภเมทนีดล - นภพลภูมิสิริ : Phramahathat Napamathanidol & Phramahathat Napaphol Bhumisiri จอมทอง, เชียงใหม่

พระธาตุที่ทางกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมใจสร้างถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช 2530 และเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2535 โดยรอบบริเวณพระมหาธาตุเจดีย์ทั้ง 2 องค์ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์โดยรอบได้อย่างชัดเจน พระมหาธาตุทั้ง 2 องค์นี้ มีรูปทรงคล้ายคลึงกัน คือ มีฐานเป็นรูป 12 เหลี่ยม มีระเบียงแก้วโดยรอบเป็น 2 ระดับ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปบูชา บริเวณโดยรอบพระธาตุทั้งสอง ประดับด้วยดอกไม้เมืองเหนือสวยงาม มีร้านอาหารและห้องน้ำสะดวกสบาย นอกจากนั้นยังมีบันไดเลื่อน สะดวกสบายสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการขึ้นไปไหว้สักการะบนพระธาตุ การเดินทาง : พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณยอดดอยอินทนนท์ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 40 ถนนสายจอมทอง-อินทนนท์ ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 6,000 ฟุต สภาพภูมิอากาศมีเมฆปกคลุมและฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางไปนมัสการและเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก กองทัพอากาศเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ