โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล : Maephra Patisonti Niramon Church

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล : Maephra Patisonti Niramon Church เมืองจันทบุรี, จันทบุรี

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล หรือ ที่ใครๆนิยมเรียกว่า โบสถ์คริสต์เมืองจันทร์ เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกหนึ่งเดียวในอำเภอเมืองจันทบุรี ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (เดิมเป็นโรงเรียนสอนศาสนา) มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค ยอดหลังคาเเหลมสูง ภายในตกแต่งด้วยกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็นภาพนักบุญต่างๆ ที่มีความสวยงามมาก ด้านหน้าโบสถ์เป็นรูปปั้นพระแม่มารีสีหน้าสงบเปี่ยมประกายเมตตา ด้านในอาคารที่เป็นโถงโล่ง ตกแต่งด้วยโทนสีชมพู มีทางเดินเป็นชั้นลอยอยู่ทั้งสองข้าง มีช่องแสงจากหน้าต่างกระจกสี ยามแสงแดดส่องจะรู้สึกเหมือนดั้งต้องมนต์สะกดและหากใครเข้าไปในโบสถ์ช่วงที่กำลังสวดทำพิธีก็จะพบกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธา วัดคาทอลิกแห่งนี้นับเป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่ยืนหยัดผ่านกาลเวลามากว่าศตวรรษ และมีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถไปเที่ยวชมโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ได้ที่ในย่านท่าหลวงหรือชุมชนตลาดล่าง ที่นับว่าเป็นหนึ่งในย่านที่เก่าแก่ของเมืองจันท์ สามารถเดินทางเข้าทางเดียวกับวัดไผ่ล้อม เมื่อถึงวัดไผ่ล้อมแล้วเดินทางต่อไปอีกราว 1 กิโลเมตร หรือจากตัวเมืองเดินทางข้ามสะพานวัดจันท์ไปตามถนนจันทนิมิตรจะพบทางแยกขวาไปโบสถ์คาทอลิก เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.00-07.00 น. และ 18.00-19.45 น. หมายเหตุ​ ควรแต่งกายให้เหมาะสมก่อนเข้าภายในโบสถ์ ผู้หญิงควรใส่กางเกงหรือกระโปรงที่คลุมเข่า

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ