ศาลหลักเมืองจันทบุรี : City Pillar Of Chanthaburi

ศาลหลักเมืองจันทบุรี : City Pillar Of Chanthaburi เมืองจันทบุรี, จันทบุรี

ศาลหลักเมืองที่พระเจ้าตากทรงสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2310 แต่เดิมมีสภาพทรุดโทรม มีต้นโพธิ์และต้นข่อยขึ้นปกคลุมจนแทบไม่เหลือเค้าเดิม จนในปี พ.ศ. 2524 ทางจังหวัดได้ก่อสร้างศาลและหล่อองค์เจ้าพ่อหลักเมืองขึ้นใหม่ จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2526 มีลักษณะเป็นแท่งศิลาประดิษฐานภายในอาคารทรงไทยแบบจัตุรมุข ก่ออิฐถือปูน มีช่อฟ้าใบระกาและปรางค์ที่ด้านบนอาคาร เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองจันท์ ไม่มีค่าเข้าชม เวลาเปิด เปิดทุกวัน 05.30 - 20.00 น. ที่ตั้ง ริม ถ.ท่าหลวง หน้าค่ายทหารตากสิน จาก ถ.สุขุมวิท เลี้ยวขวาที่สี่แยกไร่ยา เข้า ถ.รักศักดิ์ชมูล (316) ขับมา 6 กม. จะพบสี่แยก ให้เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ท่าหลวง ประมาณ 600 เมตร ศาลจะอยู่ซ้ายมือ ติดต่อ 039-313-452

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ