ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช : Shrine of King Taksin

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช : Shrine of King Taksin เมืองจันทบุรี, จันทบุรี

ศาลที่บ่งบอกถึงความศรัทธาของชาวจันทบุรีที่มีต่อพระเจ้าตากได้เป็นอย่างดี แต่เดิมนั้นเป็นเพียงศาลไม้อยู่ด้านข้างศาลหลักเมือง กระทั่งปี พ.ศ. 2463 ได้มีการย้ายมาสร้างใหม่คนจะฝั่งถนนกับศาลหลักเมือง เป็นศาลคอนกรีตสี่เหลี่ยมจัตุรมุข ภายในประดิษฐานเทวรูปซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำองค์พระเจ้าตาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ประชาชนชาวจันทบุรีได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างศาลแห่งใหม่ข้างศาลเดิม เป็นศาลหินอ่อนทรงเก้าเหลี่ยม หลังคาเป็นรูปพระมาลายอดแหลม สูง 16.9 ม. ประดับลวดลายทอง ภายในมีพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสิน หล่อด้วยทองเหลืองรมดำ ประทับนั่งทรงเมือง เป็นที่สักการะของชาวจันท์มาจนถึงทุกวันนี้ ไม่มีค่าเข้าชม เวลาเปิด เปิดทุกวัน 05.30 - 20.00 น. ที่ตั้ง ริม ถ.ท่าหลวง ตรงข้ามศาลหลักเมือง

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ