พุทธอุทยานวัดชากใหญ่ : Watcharkyai Temple

พุทธอุทยานวัดชากใหญ่ : Watcharkyai Temple แหลมสิงห์, จันทบุรี

หากใครที่มีลูกหลานหรือตนเองมีความสนใจในพุทธประวัติ อยากเชิญชวนให้มาที่วัดชากใหญ่ เพราะภายในวัดเต็มไปด้วยประติมากรรมสวยงามอลังการ แสดงเรื่องราวในพุทธประวัติและตอนแสดงธรรมโปรดบุคคลต่างๆ นอกจากจะได้เดินชมความสวยงามแล้ว ยังมีแผ่นป้ายอธิบายเรื่องราวของประติมากรรมนั้นๆ อย่างละเอียดอีกด้วย ไม่มีค่าเข้าชม เวลาเปิด เปิดทุกวัน 08.00 18.00 น. ที่ตั้ง วัดชากใหญ่ หมู่ 11 ต.พลิ้ว ริมทางหลวงหมายเลข 3149 จาก ถ.สุขุมวิท ผ่านทางเข้าน้ำตกพลิ้ว แล้วเลี้ยวขวาที่สามแยกแรก (ทางเข้า อ.แหลมสิงห์) ตรงไปประมาณ 500 เมตร วัดอยู่ขวามือ ติดต่อ เว็บไซต์ www.watcharkyai.com

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ