เจดีย์เขาพลอยแหวน : Kaoploywan Pagoda

เจดีย์เขาพลอยแหวน : Kaoploywan Pagoda หาดเจ้าหลาว, จันทบุรี

เจดีย์ทรงกลมแบบลังกา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2379 โดยพระยาไกรโกษา ข้าหลวงประจำจังหวัดจันทบุรี ในจุดที่สูงที่สุดของเขาพลอยแหวน ต่อมาพระยาวิไชยธิบดีศรีรณรงค์ฤาไชย (พระยาจันทบุรีในรัชกาลที่ 4) ได้บรรจุพระบรมธาตุไว้ในเจดีย์ พร้อมขนานนามว่า "รัตนคีรีเจดีย์" และมีการสร้างมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองเพิ่มเข้ามา เมื่อ พ.ศ. 2471 แทนพระพุทธบาทเดิมที่ชำรุด ส่วนเหตุที่ชื่อว่าเขาพลอยแหวนนั้น เพราะบริเวณนี้แต่เดิมเป็นแหล่งขุดพลอยแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน นอกจากจะได้นมัสการพระพุทธบาทและสักการะองค์เจดีย์แล้ว บนยอดเขาพลอยแหวนยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของเมืองจันท์อีกด้วย เพียงแต่ว่าถ้าอยากชมวิว ต้องฝ่าด่านบันได 625 ขั้นขึ้นมาเสียก่อน ไม่มีค่าเข้าชม เวลาเปิด เปิดทุกวัน 06.00 - 18.00 น. ที่ตั้ง วัดเขาพลอยแหวน ต.บ่อพุ ใช้ ถ.ท่าแฉลบ (ทางเดียวกับโบราณสถานค่ายเนินวง) เลี้ยวขวาที่สามแยกเข้าเส้น 3147 ผ่านป้อมค่ายเนินวง ผ่านทางแยกเข้าตลาดบางกะจะ ไปประมาณ 4 กม. จะพบทางแยกบ้านบ่อพุ มีป้ายบอกทางวัดเขาพลอยแหวน ให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางขึ้นเขา จะถึงวัดเขาพลอยแหวนก่อน ส่วนเจดีย์นั้นต้องขับต่อขึ้นไปประมาณ 200 เมตร

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ