ตึกแดง : The Red Block Building

ตึกแดง : The Red Block Building แหลมสิงห์ , จันทบุรี

สำหรับใครที่ขับผ่านไปบริเวณท่าเรือแหลมสิงห์ และเกิดสะดุดตากับตึกสีแดงแห่งนี้ และเกิดคำถามว่าที่นี่คืออะไร....?? เดิมตึกแดงที่ว่านี้ เป็นที่ตั้งของป้อมพิฆาตปัจจามิตรซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสเข้ายึดเมืองจันทบุรีได้รื้อป้อมแห่งนี้ลง และสร้างตึกแดงขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักและกองบัญชาการทหารฝรั่งเศส เป็นตึกสีแดงชั้นเดียว แล้วได้รับการบูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2527 จากนั้นก็นำมาใช้เป็นอาคารห้องสมุดและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของ อ.แหลมสิงห์ ต่อมาเลิกใช้ และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ