หมู่บ้านศิลปิน : Hua Hin Artist Village

หมู่บ้านศิลปิน : Hua Hin Artist Village หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

หมู่บ้านศิลปินหัวหิน เป็นศูนย์รวมศิลปกรรมระดับประเทศ มีความหลากหลายในด้านรูปแบบทางศิลปกรรม มีคุณค่าหาชมได้ยากยิ่ง อีกทั้งยังเป็นสถานที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะของเหล่าศิลปินระดับประเทศ ศิลปินกลุ่มนี้ได้รังสรรค์ผลงานออกสู่สาธารณะชนอย่างสม่ำเสมอ จนเป็นที่รู้จักกันดี ในนาม กลุ่มศิลปินเมืองหัวหิน หมู่บ้านศิลปิน ที่ตั้ง เลขที่ 81 หมู่ 14 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 เปิด-ปิด อังคาร ถึงอาทิตย์ 10.00 – 17.00 น. ปิดทุกวันจันทร์ ติดต่อ 032-534830, 087-1673895

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ