วัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร : Amphawan Temple

วัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร : Amphawan Temple อัมพวา, สมุทรสงคราม

พระอารามหลวงที่งดงามเก่าแก่คู่เมืองอัมพวา เชื่อว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ร.1 ส่วนที่สวยจนชวนตะลึงคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามในพระอุโบสถ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะเคยเป็นนิวาสสถานเก่าของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเป็นสถานที่พระราชสมภพของรัชกาลที่ 2 สักการะพระรูปร.2 ไหว้พระทำบุญแล้ว จะเดินข้ามไปฝั่งตลาดนํ้ายามเย็นริมคลองอัมพวาก็อยู่ห่างกันแค่เอื้อมเท่านั้น ที่ตั้ง อยู่ติดกับตลาดนํ้ายามเย็นอัมพวา เปิด ทุกวัน 8.00-17.00 น.

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ