น้ำตกพลิ้ว : Pliew waterfall

น้ำตกพลิ้ว : Pliew waterfall แหลมสิงห์, จันทบุรี

เป็นน้ำตก 3 ชั้น โอบล้อมด้วยผืนป่าไม้ จากทางขึ้นไป 200เมตร มีอลงกรณ์เจดีย์ อยู่ทางขวามือเป็นเจดีย์ศิลาแลง รัชกาลที่ 5 สร้างเมื่อ พ.ศ.2419 และบริเวณใกล้ๆ กัน ยังมีปิรามิดอีกแห่งหนึ่งชื่อ "ปิรามิดพระนางเรือล่ม" หรือ "สถูปพระนาง-เรือล่ม" เป็นที่บรรจุพระอังคารของพระนางเจ้า-สุนันทากุมารี รัตน์ (พระนางเรือล่ม) ซึ่งเคยเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้ว เมื่อพ.ศ.2417 และเมื่อเดินมาเรื่อยๆ จนถึงชั้นยอดนิยมคือ ชั้นที่3 ที่คนนิยมเที่ยวชมที่ชั้นนี้ เพราะสามารถมองเห็นสายน้ำตกลงผ่านซอกหลืบผาหิน เป็นร่องลงสู่แอ่งน้ำกว้าง เป็นแอ่งน้ำสีมรกตมีปลาพลวงอาศัยอยู่มากมาย และเป็นปลาเชื่องสามารถลงเล่นน้ำที่แอ่งนี้ได้ น้ำตกพลิ้วถือเป็นอีกหนึ่งน้ำตกที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน เที่ยวได้สะดวก และสามารถขับรถเข้าถึงได้

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ