เขื่อนศรีนครินทร์ : Srinakarin Dam

เขื่อนศรีนครินทร์ : Srinakarin Dam ศรีสวัสดิ์ , กาญจนบุรี

เขื่อนอเนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งด้านชลประทาน ลดอุทกภัยในลุ่มน้ำแม่กลอง ผลิตไฟฟ้า และการประมง ไฮไลท์อยู่ที่ถนนสันเขื่อน เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอย่างยิ่ง ด้านหนึ่งเป็นทะเลสาบกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านเป็นกำแพงเขื่อนสูงลิ่ว มองลงไปเห็นประตูระบายน้ำและแม่น้ำแม่กลองไหลคดเคี้ยวไปตามหุบเขา ไม่มีค่าเข้าชม เวลาเปิด ทุกวัน 06.00 - 18.00 น. ที่ตั้ง อ.ศรีสวัสดิ์ ใช้เส้นทาง 3199 มุ่งหน้าศรีสวัสดิ์ เบี่ยงขวาเข้าเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์ ไปประมาณ 22 กม. ให้เบี่ยงซ้ายเข้าอุทยานน้ำตกเอราวัณ ไปอีก 1 กม. พบทางแยก ให้ตรงยาวไปอีก 4 กม. ถึงสันเขื่อน ติดต่อ 034-574-001 ต่อ 2455, 2457

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ