อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ : Muang Sing Historical Park

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ : Muang Sing Historical Park ไทรโยค, กาญจนบุรี

หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า ปราสาทเมืองสิงห์ เป็นโบราณสถานแบบขอม ศิลปะลพบุรีตอนปลาย ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 มีเนื้อที่ประมาณ 800ไร่ ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตัวปราสาทล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง คูน้ำ และแนวคันดิน บริเวณปราสาทมีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับโลหะ ด้วยเนื้อที่ภายในค่อนข้างกว้าง และอยู่ห่างจากตัวเมือง ทำให้ต้องพึ่งรถสถานเดียว ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 40 บาท + รถยนต์ 50 บาท เวลาเปิด ทุกวัน 08.00 - 16.30 น. ที่ตั้ง จาก ถ.แสงชูโต มุ่งหน้าไทรโยค เลี้ยวซ้ายที่แยกพุปลู เข้าเส้น 3455 ไปจนสุดทางแยก เลี้ยวซ้ายนิดเดียว จะพบอุทยานฯ ติดต่อ 034-585-052-3

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ