สวนสน : SuanSon

สวนสน : SuanSon เมืองระยอง, ระยอง

ถนนเลียบชายทะเลที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศ เป็นพื้นที่ป่าสนที่สูงชะลูดขนาบถนนเลียบชายหาด (เส้น 3145) ที่มุ่งหน้าสู่แหลมแม่พิมพ์ รวมไปถึงพันธุ์ไม้อื่นๆ เช่น ไม้ยาง ไม้ตะเคียน ฯลฯ ที่ใหญ่โตสวยงาม เป็นจุดที่เหมาะแก่การจอดรถแวะละเลียดฟองคลื่น หรือปิกนิกในหมู่เพื่อนหรือคนรู้ใจ ไม่มีค่าเข้าชม เวลาเปิด เปิดทุกวัน ที่ตั้ง ทางหลวงหมายเลข 3145 ช่วงที่เลยมาจากบ้านเพ มุ่งหน้าแหลมแม่พิมพ์

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ