พระเจดีย์กลางน้ำ : Floating Pagoda

พระเจดีย์กลางน้ำ : Floating Pagoda เมืองระยอง, ระยอง

ปูชนียสถานคู่เมืองระยอง สร้างในสมัยพระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิตสงคราม นำแบบอย่างมาจากพระเจดีย์กลางน้ำที่ จ.สมุทรปราการ องค์พระเจดีย์ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำระยอง สร้างจากต้นตะเคียนตอกเป็นรากฐาน แล้วก่ออิฐฉาบปูนเป็นทรงระฆัง สูง 10 เมตร ใช้เป็นสัญลักษณ์ให้ชาวเรือได้รู้ว่าเดินทางมาถึงเมืองระยองแล้ว ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวแม่น้ำระยอง และเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี จะมีงานประเพณีห่มผ้าพระเจดีย์ แข่งเรือยาว และงานลอยกระทง ไม่มีค่าเข้าชม เวลาเปิด เปิดทุกวัน ที่ตั้ง เกาะเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ เข้าได้หลายเส้นทาง แต่ทางที่ชัดเจนที่สุดคือ จาก ถ.สุขุมวิท เลี้ยวเข้า ถ.ตากสินมหาราช (นครระยอง 64) ตรงไปจนสุดทางพบสามแยก เลี้ยวขวาเข้า ถ.สมุทรคงคา ตรงยาวไป แล้วโค้งขวาเข้า ถ.สมุทรเจดีย์ พระเจดีย์ฯ จะอยู่สุดถนน

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ