วัดป่าประดู่ : Pradu temple

วัดป่าประดู่ : Pradu temple เมืองระยอง, ระยอง

พระอารามหลวงแห่งแรกของระยอง มีพุทธสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสวยงามมาก เช่น วิหารพระปาลิไลยก์, โบสถ์หลังเก่าที่สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2449 สถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ หลังคาซ้อนสองชั้นประดับช่อฟ้าใบระกา สวยงามอ่อนช้อยด้วยปูนปั้นศิลปกรรมแบบจีนที่หน้าบัน นอกจากจะเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมงดงามแล้ว วัดป่าประดู่ยังมีพระพุทธไสยาสน์ประทับนอนตะแคงซ้าย ยาว 12 เมตร สูง 36. เมตร ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวระยองอีกด้วย ไม่มีค่าเข้าชม เวลาเปิด เปิดทุกวัน 08.00 - 17.00 น. ที่ตั้ง ริม ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ ใช้เส้นสุขุมวิท ผ่านโรงพยาบาลระยอง และโรงเรียนวัดป่าประดู่ จะมี ซ.วัดป่าประดู่อยู่ซ้ายมือ

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ