วัดภุมรินทร์กุฎีทอง : Pumrinkutitong temple

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง : Pumrinkutitong temple อัมพวา, สมุทรสงคราม

สวยเด่นเป็นสง่าริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ไฮไลท์อยู่ที่ "กุฎี" เป็นเรือนไม้สักทองขนาดใหญ่ ลวดลายรดน้ำปิดทองสวยงาม ซึ่งสมเด็จพระชนกของพระมเหสีในรัชกาลที่ 1 สร้างถวายไว้ พร้อมทั้งเครื่องใช้ส่วนพระองค์จำนวนมาก ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์และอุทยานการศึกษา เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุล้ำค่าควรอนุรักษ์

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ