วัดบางกะพ้อม : Bangkapom temple

วัดบางกะพ้อม : Bangkapom temple อัมพวา, สมุทรสงคราม

วัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังนูนต่ำงามแปลกตา ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปโดยรอบ นอกจากนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองขนาดใหญ่ซึ่งสร้างในสมัยกรุงธนบุรี จุดเด่นอยู่ตรงที่มีรอยพระพุทธบาทถึงสี่รอยซ้อนกัน ซึ่งรอยลึกที่สุดนั้นเป็นไม้ประดับมุกงดงามมาก ควรหาโอกาสมาสักการะสักครั้งในชีวิต

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ