วัดพระใหญ่ : Prayai Temple

วัดพระใหญ่ : Prayai Temple เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

วัดพระใหญ่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2515 ทางปลายสุดด้านเหนือของเกาะใกล้กับหาดบ่อผุด ซึ่งเป็นที่เคารพสักระของพุทธศาสนิกชนชาวสมุยจนถึงปัจจุบัน และถือเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ ที่ประดิษฐานไว้กลางแจ้งบนยอดเขา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวกันมาก เมื่อมาเที่ยวเกาะสมุยแล้วถ้าไม่ได้มากราบไหว้นมัสการพระใหญ่ เหมือนมาไม่ถึงเกาะสมุย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมากราบไหว้นมัสการพระใหญ่เพื่อเป็นศิริมงคลกับตัวเองและครอบครัว แล้วสามารถชมวิวสวยๆ ของชายหาดบางรักษ์ได้อย่างชัดเจนสวยงามมาก และพร้อมกับแวะเลือกซื้อเลือกชมของที่ระลึกสินค้าพื้นเมืองแปลกๆมากมายหลากหลายชนิดด้วยกัน

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ