วัดประดู่ : Pradoo temple

วัดประดู่ : Pradoo temple อัมพวา, สมุทรสงคราม

นับเป็นวัดประวัติศาสตร์คู่เมืองอัมพวา สมัยที่ ร.5 เสด็จประพาสต้น พระองค์ได้แวะทรงครัว เสวยพระกระยาหารที่วัดแห่งนี้ จนเป็นที่มาของพิพิธภัณฑ์เครื่องราชศรัทธา ร.5 ซึ่งได้รวบรวมเครื่องราชศรัทธาที่พระองค์ทรงถวายแก่หลวงปู่แจ้ง เจ้าอาวาสวัดในอดีต อาทิ พระแท่นบรรทม ตาลปัตร ปิ่นโต สลกบาตร ฯลฯ นอกจากนี้ในพิพิธภัณฑ์ยังจัดแสดงหุ่นดินสอพองรูปพระเกจิอาจารย์ในจังหวัดสมุทรสงครามที่ดูเหมือนจริงไม่แพ้หุ่นขี้ผึ้ง ซึ่งใครชอบเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของเก่า ภายในบริเวณวัดยังมีศาลาที่เก็บรักษาเก๋งเรือพระราชทาน เมื่อครั้งเสด็จทางชลมารคไว้ให้ชมกันอีกด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ