พิพิธภัณฑ์สวัสดีอัมพวา : Sawadee Ampwa museum

พิพิธภัณฑ์สวัสดีอัมพวา : Sawadee Ampwa museum อัมพวา, สมุทรสงคราม

พิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของคนในชุมชนอัมพวา ภายในจัดแสดงของโบราณ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในครัวเรือน และการเกษตรกรรม เรื่อยไปจนถึงของเบ็ดเตล็ด เช่น ถังฟาดข้าว คันไถ ระหัดชกมวย ไซ ตุ้ม เรือแจว เชี่ยนหมาก หอยเบี้ย เครื่องปั้นดินเผา ตาชั่ง ตะเกียง เตารีด แม้แต่กล่องไม้ขีดและบุหรี่ยุคโบราณ

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ