วัดมิ่งเมือง : Wat Mingmuang

วัดมิ่งเมือง : Wat Mingmuang เมืองน่าน, น่าน

วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของศาลหลักเมืองที่ชาวน่านให้ความเคารพบูชา วิหารเป็นปูนปั้น สีขาวงาช้าง ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยสดงดงามไม่แพ้วัดไหนๆ

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ