วัดสวนตาล : Wat Suan Tan

วัดสวนตาล : Wat Suan Tan เมืองน่าน, น่าน

วัดสำคัญคู่เมืองน่าน เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่สำคัญคือ พระเจ้าทองทิพย์ เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ทุกปีใหม่ช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ จะมีการจัดงานนมัสการและสรงนํ้าพระเจ้าทองทิพย์ที่ชาวน่านเคารพนับถือคู่บ้านคู่เมืองด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ