วัดพระธาตุแช่แห้ง : Wat Phrathat Chae Haeng

วัดพระธาตุแช่แห้ง : Wat Phrathat Chae Haeng ภูเพียง, น่าน

สถานที่แรกเมื่อมาถึงน่าน ที่ควรจะไปสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล คือ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อีกทั้งพระธาตุแห่งนี้ยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีกระต่ายอีกด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ