วังช้างอยุธยา-แลเพนียด : Ayutthaya Elephant Camp

วังช้างอยุธยา-แลเพนียด : Ayutthaya Elephant Camp พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา

ปางช้างแห่งนี้เดิมชื่อว่า ปางช้างอยุธยา แล เพนียด และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวังช้างอยุธยา แล เพนียด เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของและสถานที่ ที่อยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และเป็นพื้นที่มรดกโลก คำว่า แล  หมายถึง แลมอง แลเห็นแลดู  เป็นคำโบราณ  เพนียด หมายถึง โบราณสถานเป็นที่จับช้างโบราณ ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา  ความหมายรวม คือ  เป็นสถานที่ทำงานของช้าง และดูแลเพนียดคล้องช้าง โดยภายในวังช้างอยุธยา แลเพนียดมีตั้งแต่การเลี้ยงดูช้างตั้งแต่ช้างเด็กไปจนถึงช้างโต โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับช้างมากมายไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมช้างเล็ก ที่มีการฝึกให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย การแสดงความสามารถ  ดังเช่น  สวัสดี  ออกเสียง  การนั่งกับพื้น  ยืนสองขา  เดินสองขา  สามขา เป็นต้น ลองมาสัมผัสวิถีชีวิตช้างไทยดูได้ที่วังช้างอยุธยา แลเพนียดแล้วคุณจะรักช้างไทยขึ้นอีกเยอะ credit : www.tiewpakklang.com

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ