น้ำตกขุนกรณ์ : Khunkorn Waterfall

น้ำตกขุนกรณ์ : Khunkorn Waterfall เมืองเชียงราย, เชียงราย

เป็นนํ้าตกที่มีความสูงที่สุดในจังหวัดเชียงราย ระยะทางในการเดินทางสู่นํ้าตกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ฤดูฝนนํ้าจะไหลแรงมองดูสวยงามมากและมีนํ้าไหลตลอด สภาพป่าโดยรอบนํ้าตกมีความชุ่มชื้นมาก มีมอสสีเขียวขึ้นปกคลุมทั่วไปตามก้อนหินริมนํ้า สามารถลงเล่นนํ้าได้

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ