พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก : Pagoda Relics

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก : Pagoda Relics เขาค้อ, เพชรบูรณ์

เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช องค์เจดีย์มีเอกลักษณ์ ด้วยสถาปัตยกรรม สมัยสุโขทัย และรัตนโกสินทร์ ประยุกต์ ใครแวะมาสักการะ อย่าลืมตีระฆังที่เป็นราวยาวด้านข้าง ให้ครบทุกใบ เพราะเขาว่ากันว่าอายุจะยืนยาวอีกหลายปี

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ