อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ : Memorial sacrifice

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ : Memorial sacrifice เขาค้อ, เพชรบูรณ์

เด่นตระหง่านอยู่บนยอดเขาสูงสุดของเขาค้อ อยู่เลยฐานอิทธิ ไปอีก 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของพลเรือน ทหาร ตํารวจ ทหาร ผู้พลีชีพในการสู้รบเพื่อปกป้องพื้นที่ในเขตรอยต่อ 3 จังหวัด ผนังภายในบันทึกประวัติอนุสรณ์สถานและรายชื่อวีรชนผู้เสียสละไว้ด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ