พิพิธภัณฑ์อาวุธฐานอิทธิ : Museum Weapons

พิพิธภัณฑ์อาวุธฐานอิทธิ : Museum Weapons เขาค้อ, เพชรบูรณ์

จุดหนึ่งที่เห็นทิวทัศน์สวยงามและเคยเป็นฐานสําคัญทางยุทธศาสตร์ในอดีต ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธ จัดแสดงปืนใหญ่ ซากรถถัง และอาวุธที่ใช้สู้รบกันบนเขาค้อ มีห้องบรรยายสรุปแก่ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ