พระธาตุผาแก้ว : Prathad Phakeaw

พระธาตุผาแก้ว : Prathad Phakeaw เขาค้อ, เพชรบูรณ์

องค์พระเจดีย์ใหญ่สีสดใสตั้งตระหง่านท่ามกลางทิวเขาและไอหมอก เห็นแล้วสวยแปลกตาไม่เหมือนใคร เพราะสีสันขององค์พระเจดีย์นั้นมาจากกระเบื้องสี เซรามิก ลูกปัด ถ้วยชามเบญจรงค์ ฯลฯ นํามาปะติดปะต่อเป็นลวดลายงามๆ แถมยังแฝงไปด้วยหลักธรรมคําสอน และนอกจากจะมาสักการะบูชาพระธาตุได้ ที่นี่ยังเป็นสถานปฏิบัติธรรมชั้นเยี่ยมด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ