ด่านเจดีย์สามองค์ : The Three Pagodas Bouder

ด่านเจดีย์สามองค์ : The Three Pagodas Bouder สังขละบุรี, กาญจนบุรี

ด่านเจดีย์สามองค์ถือเป็นเขตสิ้นสุดชายแดนไทยฝั่งทิศตะวันตก ภายในบริเวณมีเจดีย์ขนาดเล็กสามองค์ (สามกอง) ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้สักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล นอกจากนี้เมื่อมาถึงที่นี่คุณสามารถข้ามชายแดนเข้าไปชมตลาดพญาตองซู ซึ่งเป็นตลาดชายแดน ที่มีการจําหน่ายสินค้าของพม่าไว้มากมาย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ