วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน : Phukwaingern

วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน : Phukwaingern เชียงคาน, เลย

ตั้งอยู่บ้านผาแบ่น ถนนเชียงคาน-ปากชม เลยจากตัวเมืองเชียงคานราว 8 กิโลเมตร ที่นี่มีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการสร้างมณฑปครอบ นอกจากนี้ยังมีพระเจ้าใหญ่พุทธฉัพรรณรังสี พระพุทธรูปปูนปั้นสีขาวองค์ใหญ่ซึ่งชาวบ้านเคารพศรัทธาเป็นอันมาก

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ