พระใหญ่ภูคกงิ้ว : Prayai Phu Kogngew

พระใหญ่ภูคกงิ้ว : Prayai Phu Kogngew เชียงคาน, เลย

ห่างจากตัวเมืองเชียงคานไปทางตะวันตกราว 20 กิโลเมตร ตามถนนเชียงคาน-ท่าลี่ บนยอดภูเป็นที่ประดิษฐานของพระนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์หรือพระใหญ่ บริเวณนี้เป็นจุดที่แม่นํ้าเหืองไหลมาบรรจบกับแม่นํ้าโขง ถือเป็นจุดแรกซึ่งนํ้าโขงไหลเข้าภาคอีสาน กวาดตามองออกไปจะซ้ายหรือขวาก็ประเทศลาวทั้งสิ้น

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ