วัดภูช้างน้อย : วัดภูช้างน้อย

วัดภูช้างน้อย : วัดภูช้างน้อย เชียงคาน, เลย

ที่ประดิษฐานของพระใหญ่อีกองค์แห่งเมืองเชียงคาน ทางเข้าภูช้างน้อยอยู่บนถนนก่อนถึงเมืองเชียงคานประมาณ 1 กิโลเมตร จากยอดภูสามารถมองเห็นวิวเมืองเชียงคานอย่างชัดเจน

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ