พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย - พม่า : Thailand – Burma Railway Centre

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย - พม่า : Thailand – Burma Railway Centre เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี

อยู่ข้างๆ สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก เป็นพิพิธภัณฑ์ประเภท Gallery Museum จัดแสดงภาพถ่ายและฉายฟุตเทจประวัติศาสตร์ในการสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า ตั้งแต่การเข้ามาของญี่ปุ่น การออกแบบสร้างทางรถไฟ ชีวิตในค่ายเชลย ไปจนถึงการทิ้งระเบิดทําลายทางรถไฟ และเหตุการณ์หลังจากสงครามยุติ

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ