ธารน้ำร้อนบ่อคลึง : Hot water Bor Klueng

ธารน้ำร้อนบ่อคลึง : Hot water Bor Klueng สวนผึ้ง, ราชบุรี

ธารนํ้าร้อนธรรมชาติ ความพิเศษของบ่อที่นี่คือ เค้ามสรรพคุณใช้ในการรักษา อาการปวดเมื่อยตามตัวซึ่งในแต่ละวัน จะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปแช่นํ้าร้อนกันมาพอสมควรเลยทีเดียว

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ