อ่าวไร่เลย์ : Railay bay

อ่าวไร่เลย์ : Railay bay อ่าวไร่เลย์, กระบี่

เป็นส่วนหนึ่งของชายฝั่งอ่าวนาง มีลักษณะของอ่าวซึ่งเป็นที่ราบ คล้ายกับแหลมยื่นไปในทะเล ขนาบข้างด้วยภูเขาหินปูน จึงไม่มีถนนตัดผ่านต้องนั่งเรือมาเท่านั้น จากอ่าวไร่เลย์เดินลัดเลาะเพียงไม่ไกลไปยังหาดถ้ำพระนาง ซึ่งอยู่ปลายสุดของแหลมอ่าวไร่เลย์ เดินต่อไปสุดริมหาด อย่าลืมแวะสักการะศาลพระนาง เพื่อความเป็นสิริมงคล

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ