ขี่ช้างล่องไพรเขาสก : Elephant Trek Khaosok

ขี่ช้างล่องไพรเขาสก : Elephant Trek Khaosok เขาสก, สุราษฎร์ธานี

ขุนเขาสีเขียวและไร่กว้างสุดสายตาคือภาพแรกที่เห็นจากมุมสูงบนหลังช้าง ก่อนจะเปลี่ยนเป็นป่าหญ้ารกชัฏ และลำห้วยสีนํ้าตาลขุ่นระยะทางกว่าสองกิโลเมตรที่เหลือลัดเลาะตัดผ่านป่าและสวนยางของชาวบ้าน จุดหมายปลายทางอยู่ที่นํ้าตกบางเคียน นํ้าตกเล็กๆ ที่ไม่มีทางรถเข้าถึงนอกจากเดินเท้าหรือนั่งช้างมาเท่านั้น ใช้เวลาเดินทางไป 45นาทีก่อนย้อนกลับออกไปทางเดิม เดินทางมาได้จากถนนหลวงเส้น 401 ขับไปทางตะกั่วป่าจนถึงกม.ที่ 119 ตรงข้ามวัดปากคลอง จะมีป้ายบอกเลี้ยวขวาเข้าไปตามทางลูกรังอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงปางช้าง Win Elephant Tour Khao Sok โทร.087-8922164, 076-455533 (ราคา 700 บาทต่อช้างหนึ่งเชือกนั่งได้สองคน)

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ