พระธาตุดอยเวา : Wat Doi Wao

พระธาตุดอยเวา : Wat Doi Wao แม่สาย, เชียงราย

เป็นวัดที่ประดิษฐานพระธาตุดอยเวา (พระบรมธาตุที่เก่าแก่องค์หนึ่ง) นอกจากนี้บนยอดดอยเวายังเป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศน์ของอำเภอแม่สาย และท่าขี้เหล็กทางฝั่งพม่าได้อย่างชัดเจน

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ