พ่อขุนเม็งราย : King Mengrai Monument

พ่อขุนเม็งราย : King Mengrai Monument เมืองเชียงราย, เชียงราย

มาเชียงรายอย่าลืมแวะสักการะพ่อขุนเม็งราย (กษัตริย์องค์ที่ 25 แห่งราชวงค์ลวะ) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย ตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงราย บริเวณทางแยกที่จะไปอำเภอแม่จัน

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ