คลองเขาแดง : Klongkaodang

คลองเขาแดง : Klongkaodang ปราณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์

คลองเขาแดงเป็นคลองสายสั้นๆ สามารถแล่นเรือชมวิวทิวทัศน์เขาแดงซึ่งเป็นภูเขาหินปูนส่วนหนึ่งของเทือกเขาสามร้อยยอด และสภาพสิ่งมีชีวิตริมน้ำ เช่น นกกระยาง ปลาตีน ปูก้ามดาบ ลิงแสมหรือค่างแว่น และภูเขาหินรูปร่างแปลกตาคล้ายจระเข้กำาลังปีนผา เวลาที่เหมาะสมที่จะล่องเรือชมธรรมชาติคือ เวลา 17.00 น. เพราะสามารถชมและถ่ายภาพพระอาทิตย์ตก (ค่าเรือลำาละ 400 บาท นั่งได้ 6 คน)

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ