ถ้ำปะการัง : Coral cave

ถ้ำปะการัง : Coral cave เขาสก, สุราษฎร์ธานี

อยู่ในเขตของทะเลใน นั่งแพไม้ไผ่ไปไม่ไกล ก็ถึงถํ้าหินงอกหินย้อยที่ไม่เหมือนที่ถํ้าอื่นๆ เพราะหินงอกหินย้อยที่ถํ้าปะการังนี้จะแตกหน่อเล็กๆ คล้ายปะการังในทะเล ดูแปลกตา... คราวนี้เราก็จะได้ชมปะการังบนบกกันล่ะ

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ