สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย : Tha Pai wolrd war 2 memorial bridge

สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย : Tha Pai wolrd war 2 memorial bridge ปาย, แม่ฮ่องสอน

สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงกำลังพลของกองทัพญี่ปุ่นสู่พม่า นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปที่นี่เป็นที่ระลึก

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ