วัดน้ำฮู : Namhu Temple

วัดน้ำฮู : Namhu Temple ปาย, แม่ฮ่องสอน

เป็นที่ประดิษฐานของพระอุ่นเมือง พระพุทธรูปปางมารวิชัย เก่าแก่อายุกว่า 500 ปี สร้างด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ จุดเด่นของพระพุทธรูปองค์นี้คือ พระเศียรกลวง และมีน้ำซึมออกมาอยู่เสมอ เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปนมัสการและนำน้ำมนต์กลับไปบูชา

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ