น้ำตกหมอแปง : Mor Pang Waterfall

น้ำตกหมอแปง : Mor Pang Waterfall ปาย, แม่ฮ่องสอน

น้ำตกยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เพราะอยู่ห่างจากตัวเมืองปายเพียงไม่กี่กิโลเมตร บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับมาปิกนิกเบาๆ หรือเล่นน้ำคลายร้อน เพราะมีน้ำไหลตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในฤดูฝนที่หมอแปงจะสวยเป็นพิเศษ ด้วยสายน้ำที่ไหลปกคลุมแผ่นผาหินเป็นม่านสีขาว ใกล้ๆ กันกับบริเวณน้ำตกหมอแปงยังเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านมูเซอแดงให้แวะเที่ยวขากลับ

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ