กองแลน : Konglan

กองแลน : Konglan ปาย, แม่ฮ่องสอน

ไปสัมผัสปายแคนย่อน ผืนดินที่ถูกน้ำและลมกัดเซาะจนกลายเป็นเหวและหน้าผาลึก ชาวบ้านเรียกว่า "กองแลน" มีทางเดินแคบๆ ให้ไปชมวิวเหนือหน้าผา แนะนำให้มาเที่ยวตอนเช้าๆ หรือจะมาดูพระอาทิตย์ตกตอนเย็นที่นี่ก็โรแมนติกมากมาย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ