ถนนคนเดินวัวลาย : Wualai walking street

ถนนคนเดินวัวลาย : Wualai walking street เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ถนนคนเดินวันเสาร์ เอาใจคนรักเครื่องเงินทั้งหลาย ที่แปลงร่างจากร้านค้าบนถนนวัวลายตอนกลางวัน มาเปิดแผงขายและทำเครื่องเงินโชว์กันเห็นๆ นอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นเมืองมากมายให้ช็อปกระจายรายได้กันจนกระเป๋าเบา

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ